Insignia Training & Projecten

Insignia Training en Projecten is een opleidingscentrum gespecialiseerd in veiligheidsopleidingen. Samen met onze partners en dochterorganisaties zijn wij in staat een bijzonder breed en actueel aanbod aan diensten en producten te leveren met een brede dekking door het gehele land. Door deze combinatie van bedrijven zijn wij dan ook in staat een kandidaat zijn/haar volledige opleiding te laten behalen, inclusief de vaak vereiste stageperiode/plaats. Een opleidingsplan dat hieraan ten grondslag ligt alsmede de audits van o.a. Explain en het SBB zorgen voor een kwalitatief hoogstaand opleidingsniveau.

Samen met een aantal andere opleidingscentra verspreid door geheel Nederland biedt Insignia mondelinge opleidingen en trainingen aan, gericht op security, safety en services. Insignia kiest bewust voor de mondelinge aanpak. De interactie tussen cusisten en docent of trainer geeft veelal nieuwe inzichten en stimuleert de betrokkenheid bij de lesstof. Docenten van Insignia hebben veelal een achtergrond binnen de beveiligingsbranche, de Politie of de Koninkijke Marechaussee. Bovendien hebben zij een didactische opleiding gevolgd. Door de toegevoegde waarde van in de praktijk gevormde docenten, wordt niet alleen de theoretische kennis van de cursisten vergroot, maar wordt deze theorie gedurende de colleges, door middel van praktijkcases, reeds omgezet naar situaties in de praktijk.

 

Insignia